بازار آهن شاد آباد ؛ مجتمع ۱۷ شهریور B پ ۱۰۰
شنبه تا 5 شنبه: 08:00 - 17:00

 

اکثر جنگنده های در حال خدمت جهان، از دو آلیاژ آلومینیوم ساخته شده اند. یکی آلیاژ دورآلومین سری US2000 که دارای مشخصه تحمل ضربه (damage tolerant) بوده و مقاومت نسبتا خوبی در مقابل خستگی از خود نشان می دهد و نرخ رشد ترک نیز در آن پایین می باشد. از این آلیاژ معمولا در نقاطی از سازه مثل سطح زیرین بال، استفاده می شود که به پدیده خستگی حساس است.آلیاژ دیگر، آلیاژ دورآلومین سری US7000 است که دارای مشخصه استحکام زیاد و تحت فشار بوده و معمولا از آن در سطح فوقانی بال استفاده می شود.

آلیاژ آلومینیوم – لیتیوم

اگرچه آلیاژهای آلومینیوم لیتیوم جز مواد جدید محسوب نشده و از دهه ۱۹۲۰ در دسترس بوده اند، ولی مسائل عدیده ای که در تولید آنها وجود داشت، باعث شد استفاده از آنها در صنعت هوانوردی محدود شود. یکی از محسنات این آلیاژ چگالی پایین آن است که حدودا %۱۰ کمتر از آلیاژ دورآلومین سری US2000 و در عین حال ، استحکامی مشابه آلیاژ دورآلومین سری US7000 دارد. از محسنات این نوع آلیاژ ضریب انعطاف کم آن در مقایسه با سایر آلیاژهای آلومینیوم است(حدودا %۱۰ کمتر) . اولین کاربرد مهم این آلیاژ در جعبه متصل کننده دو بال جنگنده EF2000 می باشد. که به صورت فورجینگ forging از ورق های زخیم ساخته شده است. امروزه به دلیل عدم اطمینان نسبت به چگونگی کارکرد دراز مدت این این آلیاژ در شرایط مختلف، به طور متوسط تنها ۸% سازه از آن ساخته می شود.در حالی که پتانسیل رشد آن تا ۲۰% نیز وجود دارد.
استفاده از مخلوط آلیاژهای آلومینیوم و لیتیوم و فیبر ترکیبی کربن cfc در جنگنده جدید سبب کاهش وزن سازه به مقدار ۱۰ الی %۱۲ شده است. ( حدودا ۳ الی %۴ وزن هنگام برخاست).

img_divider